MgA. Helena Jiskrová

Vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, obor grafický design a vizuální komunikace, kterou absolvovala v roce 2012. Během studií byla na stáži ve škole ENSAAMA v Paříži, taktéž obor grafický design. Mezi roky 2008-2011 pracovala v grafických studiích Talkie Walkie a Peter's Anderson studio v Paříži a Londýně. Během let 2007-2011 navázala spolupráci s motolskou nemocnicí, ministerstvem kultury, regionem Jižní Čechy, s galerií Patricia Hartman či s výtvarníkem JRem v Paříži nebo například s britskou BBC. Po škole se více zaměřila na kulturní a uměleckou scénu. V roce 2012
a 2015 byla nominována na Českého lva za nejlepší filmový plakát k filmům Poupata a V tichu.
V Praze spolupracovala se studii Entre, Oficina, Dynamo, Firefly či Mising Element. V současné
době spolupracuje s několika kulturními institucemi, módními návrháři a filmaři.

Helena Jiskrová se specializuje na corporate identity, filmové a divadelní plakáty, knižní design
a návrhy webových stránek.

Helena graduated in 2012 from the Academy of Arts Architecture and Design in Prague, majoring in graphic design and visual communication. During her studies she participated in a ten month graphic design program at ENSAAMA, an applied arts school in Paris. Between 2008-2011 she worked in Paris
at the Talkie Walkie studio and in London at the Peter Anderson studio. During the years 2007-2011 she worked for clients as Prague's Motol Hospital, Ministry of Culture Czech republic, the region of South Bohemia, the Patricia Hartman Gallery in Paris, artist JR or the British BBC.  After graduating she focused on clients in the cultural and artistic sectors. In 2012 and 2015 she was nominated for a Czech Lion Award for the best movie poster (Poupata, In silence). In Prague she collaborated with the following studios: Entre, Oficina, Dynamo, Firefly and Missing Element.  She is currently working with several cultural institutions, fashion designers and filmmakers.

Helena Jiskrova specializes in corporate identity, film and theater posters, book design and web design.

 

VÝSTAVY / EXHIBITIONS

 • Dialogue – LCC, London (2006)
 • Exhibition of theatre posters - Archa theatre, Prague 2008
  NY24 - DOX, Prague 2010
  Me, as a graphic designer - DOX, Prague 2010

OCENĚNÍ A PUBLIKACE / AWARDS AND PUBLICATIONS

 • European Design Awards catalogue, Stockholm 2008
 • 1000 CZECH LOGO 1989–2008, Prague 2009 
 • Czech Lion award nomination for Best Film Poster, Prague 2012 
 • Work More, Prague 2013
 • X, Prague 2014
 • Czech Lion award nomination for Best Film Poster, Prague 2015 

SHOWREEL HERE